23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKO WO - REHABILITACYJNY  LĄDEK ZDRÓJ
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznagaleria foto
- SPA -kryty basenplan zdrojuadres - kontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkifacebook

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ - 2017

 
Data
publikacji
OGŁOSZENIE

17.03.2017

KO/1/SUZ/2017 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

     1. Ogłoszenie
      2. SWKO
      3. Formularz ofertowy
      4. Wzór umowy
      5. Oświadczenie oferenta
     

 

27.03.2017

   
     -  Wybór najkorzystniejszej oferty
     - Protokół z przebiegu konkursu
 
        Informacji udziela Dział Kadr 23 WSzUR - pokój 102, telefon 74 - 81 17  224
 
INFORMACJA
 

Informacja dotycząca przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej za rok 2016  - do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacjaleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznagaleria foto
- SPA -kryty basenplan zdrojuadres - kontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinki