Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZY I OSÓB UPRAWNIONYCH POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

 
Każdy żołnierz, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami kraju ma możliwość skorzystania z turnusu
leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju,

 
OFERTA TURNUSU ZAWIERA:

14 dniowy program „treningu antystresowego”,
zabiegi przyrodolecznicze,
zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
wycieczki, imprezy, zajęcia kulturalno-oświatowe itp.

Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej, czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.
Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie).

Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Do udziału w turnusach mają prawo osoby uprawnione powracające do kraju po zakończeniu służby lub wykonywania zadań poza granicami
oraz pełnoletni najbliżsi członkowie ich rodziny, posiadający skierowanie do 23WSzUR, według n/w wzoru:

 


skierowanie dla żołnierza
 

skierowanie dla funkcjonariusza SKW i SWW
 

skierowanie dla pracownika
 
----------------------------------------------------------------- ORAZ  ------------------------------------------------------------------
 
 
druk - zgoda na przekazanie danych osobowych
 
 
     

JEŻELI ŻOŁNIERZ JEDZIE NA TURNUS LECZNICZO - PROFILAKTYCZNY Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI,
TO SKIEROWANIE MUSI ZAWIERAĆ DANE TYCH OSÓB:

IMIĘ I NAZWISKO; DATĘ URODZENIA; STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA
 

TERMINARZ TURNUSÓW 2023

Nr turnusu

Początek turnusu

Koniec turnusu

Dostępność - rezerwacja
1

15.01.2023

28.01.2023

-

2 29.01.2023 11.02.2023 wolne miejsca
3 12.02.2023 25.02.2023 wolne miejsca
4 26.02.2023 11.03.2023 wolne miejsca
5 12.03.2023 25.03.2023 wolne miejsca
6 26.03.2023 08.04.2023 wolne miejsca
7 09.04.2023 22.04.2023 wolne miejsca
8 23.04.2023 06.05.2023 wolne miejsca
9 07.05.2023 20.05.2023 wolne miejsca
10 21.05.2023 03.06.2023 wolne miejsca
11 04.06.2023 17.06.2023 wolne miejsca
12 18.06.2023 01.07.2023 wolne miejsca
13 02.07.2023 15.07.2023 wolne miejsca
14 16.07.2023 29.07.2023 wolne miejsca
15 30.07.2023 12.08.2023 wolne miejsca
16 13.08.2023 26.08.2023 wolne miejsca
17 27.08.2023 09.09.2023 wolne miejsca
18 10.09.2023 23.09.2023 wolne miejsca
19 24.09.2023 07.10.2023 wolne miejsca
20 08.10.2023 21.10.2023 wolne miejsca
21 22.10.2023 04.11.2023 wolne miejsca
22 05.11.2023 18.11.2023 wolne miejsca
23 19.11.2023 02.12.2023 wolne miejsca
24 03.12.2023 16.12.2023 wolne miejsca
25 24.12.2023 06.01.2024 wolne miejsca
 
W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
W wiadomości prosimy o podanie numeru telefonu - Oddzwonimy!

Uwaga ! Stan rezerwacji może się zmieniać w zależności od napływających zgłoszeń i zmian w rezerwacji!
Osoby zapisane na listę rezerwową będę powiadomione o zwolnieniu rezerwacji i wolnych miejscach.
 
 

Na pobyt w ramach turnusu leczniczo - profilaktycznego, należy w pierwszym dniu turnusu zgłosić się do Biura Obsługi Kuracjusza ul. Orla 3,
w godzinach od 7,00 do 18,00
 
Podczas przyjęcia należy podać numer PESEL - dotyczy również dzieci.

 

 

 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza ul. Orla 3 
 

 pracuje w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 14,30
 w dni przyjazdów od godz. 7,00 do godz. 19,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 8,00 - 14,00
 
- Informacja telefoniczna,
(tylko dla żołnierzy) - dotycząca turnusów leczniczo - profilaktycznych: Tel. 501 957 430


Uwaga! W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
Jeżeli to możliwe, w przesłanej do nas wiadomości prosimy o podanie swojego numeru telefonu - co może znacznie ułatwić i przyśpieszyć kontakt.
Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie.

 
bok@23wszur.pl

 
 
Uwaga! W dniu rozpoczęcia turnusów - ze względu na konieczność przyjęcia dużej ilości kuracjuszy, kontakt telefoniczny z BOK może być utrudniony.
ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY
 
   Fax: 74 81 40 946

 

Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.
 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2022

       Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Lądku Zdroju z dnia 21.12.2022 r.
w sprawie wysokości opłaty za pobyt osób towarzyszących i osób uprawnionych, uczestniczących z żołnierzem
w turnusach leczniczo - profilaktycznych.     

ZARZĄDZAM

§ 1

        I. Wysokość opłat dla osób towarzyszących żołnierzowi, przebywających w turnusie leczniczo profilaktycznym wynosi:

          1. Ceny
(brutto):
               a) Osoba dorosła oraz dzieci powyżej 12 lat - 132 zł/dzień
               b) Dzieci od 3 lat do 12 lat - 95 zł/dzień (1/2 stawki wyżywienia)
               c) Dzieci do lat 3 – 10 zł/dzień - nie zapewniamy miejsca do spania. Wiek dziecka określa numer PESEL

          2. Podana cena zawiera:
              
a) Zakwaterowanie
               b) Całodzienne wyżywienie
               c)  Wstęp na basen bez ograniczeń czasowych
               d) Zabiegi Atlas lub Kriokomora - do wyboru.
               e) Dwa razy w turnusie kolacja integracyjna (w sezonie letnim kolacja grillowa, w okresie jesienno - zimowym bankiet)

      II.  Na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 19.07.2019 r o zmianie Ustawy "O weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw"
             jeden pełnoletni najbliższy członek rodziny (lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z żołnierzem) przebywający 14 dni na turnusie leczniczo -
             profilaktycznym jest osobą uprawnioną do częściowej refundacji kosztów z puli MON

             1. Cena za pobyt wynosi - 1805,00 zł/brutto

             2. Podana cena zawiera:

               a) Zakwaterowanie 14 dni zgodnie z terminarzem przyjazdów turnusów leczniczo - profilaktycznych
               b) Całodzienne wyżywienie
               c)  Wstęp na basen bez ograniczeń czasowych
               d) Zabiegi Atlas lub Kriokomora - do wyboru.
               e) Dwa razy w turnusie kolacja integracyjna (w sezonie letnim kolacja grillowa, w okresie jesienno - zimowym bankiet)
               f) Całodobową opiekę psychologiczną
               g)  Obligatoryjne konsultacje indywidualne z psychologiem.
               h) Zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne.
               i) Zajęcia kulturalne.
               j) Karnet do SPA  - 2,5 godziny

          3. Zasady opłaty za pobyt:
              
Całą kwotę za pobyt osób towarzyszących oraz osoby uprawnionej należy wpłacić  w kasie szpitala najpóźniej do 3 dni od dnia rozpoczęcia turnusu.

          4. Wpłata za pobyt podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:

              
a) W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny,
                   skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - niewykorzystana kwota zostanie zwrócona.

§ 2

          Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.

§ 3

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. 
 

Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.
 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 27.10.2022 na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 5,20 zł od osoby dorosłej; 3,00 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)  
 

 

 

PROPOZYCJE  WYCIECZEK KRAJOWYCH

 

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem
   
KOPANIA ZŁOTA (Złoty Stok) wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem
   
ZAMEK CZOCHA i KARPACZ wycieczka jednodniowa, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, przejazd do Karpacza - zwiedzanie "Świątyni WANG" oraz spacer po Karpaczu
   
ZAMEK KSIĄŻ (Wałbrzych) trasa od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej, zwiedzanie zamku + podziemia + palmiarnia, wycieczka jednodniowa, zwiedzanie z przewodnikiem
   
TWIERDZA SREBRNA GÓRA zwiedzanie Fortu Donjon - wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
    
TWIERDZA KŁODZKO wycieczka w godzinach otwarcia obiektu - zwiedzanie z przewodnikiem
   
BŁĘDNE SKAŁY - SZCZELINIEC WIELKI wycieczka w godzinach otwarcia obiektu - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
PODZIEMNE MIASTO - KOMPLEKS OSÓWKA (Głuszyca) wycieczka w godzinach otwarcia obiektu - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od kwietnia do końca września)
   
WROCŁAWSKIE ZOO - AFRYKARIUM wycieczka jednodniowa

 

INNE PROPOZYCJE

 

KULIG Z OGNISKIEM

impreza w godzinach popołudniowych (po godz. 14,30 od poniedziałku do soboty) w niedzielę dowolność godzin organizowania imprezy - wybór trasy i miejsce ogniska wskazuje Wykonawca.
   

PRZEJAŻDŻKA BRYCZKAMI I OGNISKO

impreza w godzinach popołudniowych (po godz. 14,30 od poniedziałku do soboty) w niedzielę dowolność godzin organizowania imprezy - wybór trasy i miejsce ogniska wskazuje Wykonawca.
   

KARNET DWUGODZINNY

pobyt na wyciągu narciarskim
   

BIESIADA W KLETNIE

wyjazd integracyjny połączony z degustacją pstrąga. Spotkanie z oprawą muzyczną. Impreza w godzinach popołudniowych (po 14,30 od poniedziałku do soboty). W niedzielę dowolność organizowania imprezy
 

PROPOZYCJE WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

 
PRAGA (Czechy) wycieczka jednodniowa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem z rejsem po Wełtawie (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
SKALNE MIASTO (Czechy) wycieczka jednodniowa, zwiedzanie z przewodnikiem
   
"SPACER W CHMURACH" (Czechy) Dolni Morawa - wycieczka jednodniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
WIEDEŃ (Austria) wycieczka jednodniowa - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
   
PRAGA (Czechy) wycieczka jednodniowa - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
   
PRZEPAŚĆ MACOCHY I JASKINIE
MORAWSKIEGO KRASU
(Czechy)
wycieczka jednodniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
DREZNO (Niemcy) wycieczka jednodniowa, zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
Uwaga !!! Obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego, dotyczy wszystkich opuszczających granice kraju - dotyczy również dzieci

 

 


 

ZAPRASZAMY
 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook