Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook
 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

 
Każdy żołnierz, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami kraju ma możliwość skorzystania z turnusu
leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju,

 
OFERTA TURNUSU ZAWIERA:

14 dniowy program „treningu antystresowego”,
zabiegi przyrodolecznicze,
zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
wycieczki, imprezy, zajęcia kulturalno-oświatowe itp.

Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej, czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.
Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie).

Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
 

TERMINARZ TURNUSÓW

Nr turnusu

Początek turnusu

Koniec turnusu

Dostępność - rezerwacja
1 13.01.2019 26.01.2019

-

2

27.01.2019

09.02.2019

-

3

10.02.2019

23.02.2019

-

4

24.02.2019

09.03.2019

-

5 10.03.2019 23.03.2019

-

6

24.03.2019

06.04.2019

-

7

07.04.2019

20.04.2019

-

8

21.04.2019

04.05.2019

-

9

05.05.2019

18.05.2019

-

10

19.05.2019

01.06.2019

-

11

02.06.2019

15.06.2019

-

12

16.06.2019

29.06.2019

-

13

30.06.2019

13.07.2019

-

14

14.07.2019

27.07.2019

-

15

28.07.2019

10.08.2019

-

16 11.08.2019

24.08.2019

-

17

25.08.2019

07.09.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

18

08.09.2019

21.09.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

19

22.09.2019

05.10.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

20

06.10.2019

19.10.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

21

20.10.2019

02.11.2019

WOLNE MIEJSCA

22

03.11.2019

16.11.2019

WOLNE MIEJSCA

23

17.11.2019

30.11.2019

WOLNE MIEJSCA

24 01.12.2019 14.12.2019

WOLNE MIEJSCA

 
Uwaga ! Stan rezerwacji może się zmieniać w zależności od napływających zgłoszeń i zmian w rezerwacji!
Osoby zapisane na listę rezerwową będę powiadomione o zwolnieniu rezerwacji i wolnych miejscach.

Na pobyt w ramach turnusu leczniczo - profilaktycznego, należy w pierwszym dniu turnusu zgłosić się do Biura Obsługi Kuracjusza,
Pawilon 1, ul. Jadwigi 2,w godzinach od 7,00 do 18,00
 
Podczas przyjęcia należy podać numer PESEL - dotyczy również dzieci.

 

 

                                                                                                      

 pobierz druk skierowania      druk - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - należy wypełnić dla każdej osoby

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać numer PESEL
 

 

 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza czynne: 
 

 w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 17,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 8,00 - 11,30
 
- Informacje dotyczące turnusów leczniczo - profilaktycznych: Tel. 74 81 17 219


Uwaga! W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie

 
bok@23wszur.pl

 
 
Uwaga! W dniu rozpoczęcia turnusów - ze względu na konieczność przyjęcia dużej ilości kuracjuszy, kontakt telefoniczny z BOK może być utrudniony.
ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY
 
   Fax: 74 81 17 242

 

Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.
  

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017

       Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Lądku Zdroju z dnia 14.11.2017r

w sprawie wysokości opłaty za osobodzień pobytu w 23 WSzUR oraz warunków ich pobierania od osób towarzyszących żołnierzowi
w turnusach leczniczo - profilaktycznych.     

ZARZĄDZAM

 § 1

Wprowadza się obowiązek całej wpłaty za pobyt dla osób towarzyszących żołnierzom  w turnusach leczniczo- profilaktycznych najpóźniej do 30 dni
przed rozpoczęciem turnusu.

Wpłatę można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Kuracjusza lub przelewem na konto bankowe.

Dane do przelewu:

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny
57-540 Lądek Zdrój
Ul. Plac Mariański 7/8

 
 
Przelew wysłać na wskazany przez szpital adres i numer konta (druk rezerwacji)

Tytuł przelewu: w tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- Imię
i Nazwisko osoby, na którą jest dokonana rezerwacja,
- rodzaj pobytu,
- okres planowanego pobytu w 23WSzUR.

1.      Zasady opłaty za pobyt:

a)    Całą kwotę za pobyt osób towarzyszących żołnierzowi należy wpłacić na konto szpitala najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

b)    Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 35 a 15 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to opłata za cały pobyt musi być wpłacono
na konto szpitala najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

c)   Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to opłata za cały pobyt musi być wpłacono
na konto szpitala najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

d)  Zwolnione z wcześniejszej opłaty są tylko te osoby, które ze względu na wolne miejsca w TL-P dokonują rezerwacji w terminie krótszym niż 6 dni
przed datą rozpoczęcia pobytu. Osoby te dokonują opłaty bezpośrednio w kasie szpitala.

e)  Pobyt rozpoczyna się o godz. 13,00 w dniu rozpoczęcia turnusu a kończy ostatniego dnia turnusu o godz. 18,00.

2.      W przypadku braku wpłaty:

                 a)  Jeżeli wpłaty określone w pkt. 1 nie zostaną dokonane, rezerwacja dla osoby towarzyszącej żołnierzowi w turnusie leczniczo - profilaktycznym
                       zostanie anulowana.

3.      Rezygnacja z pobytu:

           Dokonana opłata za noclegi podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:

a)     rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu  – potrącenie 25% wpłaconej kwoty oraz kosztów (opłaty pocztowej lub bankowej).

b)     rezygnacja zgłoszona od 14 dnia do dnia rozpoczęciem turnusu  – potrącenie 35% wpłaconej kwoty wpłaty.

c)  W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny,
skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - cała wpłacona kwota zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty (opłaty pocztowej lub bankowej).

§ 2

Wysokość opłat dla osób towarzyszących żołnierzom przebywającym w turnusie leczniczo - profilaktycznym wynosi:

1. Osobodzień: (ceny brutto)

a)      Osoba dorosła  85 zł

b)      Dzieci do lat 3 – bezpłatnie ( nie zapewniamy miejsca do spania)

c)      Dzieci od 3 lat  do 12 lat  - 60 zł (1/2 stawki wyżywienia).

d)     Dzieci powyżej 12 lat – 85 zł

2.   Podana cena zawiera:

a)  Nocleg

b)   Całodzienne wyżywienie (od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)

c)  Wstęp na basen bez ograniczeń czasowych od godz. 14,00 do godz. 20,00 (w tym jacuzzi i sauna)

d)   Zabiegi Atlas lub Kriokomora do wyboru.

e)  Dwa razy w turnusie kolacja integracyjna (w sezonie letnim kolacja grillowa, w okresie jesienno - zimowym bankiet).

3.    Zabiegi:

a)      W trakcie pobytu, po konsultacji z lekarzem, osoby towarzyszące mogą wykupić zabiegi lecznicze.

b)      W trakcie pobytu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów SPA.

c)      Opłata za zabiegi zgodnie z cennikiem obowiązującym w 23 WSzUR.

§ 3

 Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia   3 października 2016r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018r.  (Druk Zarządzenie Nr 19/2017r z dn. 14.11.2017r)


 

Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.
 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 26.10.2015r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 3,50 zł od osoby dorosłej; 1,50 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)

 

 

PROPONOWANE WYCIECZKI AUTOKAROWE

 

ZIEMIA KŁODZKA - trasa wycieczki obejmuje miejscowości uzdrowiskowe zachodniej części naszej kotliny. Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój oraz Wambierzyce (Kłodzka Jerozolima)
   
BYSTRZYCA KŁODZKA I MIĘDZYGÓRZE - podczas wycieczki zwiedza się starówkę i unikatowe Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, następnie znane uzdrowisko Międzygórze o unikatowym "tyrolskim" budownictwie, wodospad "Wilczki" i "Ogród Bajek"
   
KŁODZKO - historyczna stolica naszego regionu, miasto o ponad tysiącletnim trwaniu. Poznajemy zabytki miasta, także potężną barokową twierdzę.
   
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA - nie bez słuszności panuje opinia, iż jest to najpiękniejsza krasowa jaskinia w naszym kraju. Podziemny tajemniczy  świat pełen zjawisk krasowych znakomicie uzupełniony świetnie dobranym oświetleniem
   
ZŁOTY STOK - zwiedzanie muzeum kopalni złota. W przeszłości miejscowość ta była wiodąca na Śląsku w pozyskiwaniu tego cennego kruszcu. Przy odrobinie szczęścia możemy tu znaleźć grudkę złota.
   
PANORAMA RACŁAWICKA - wycieczka do Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska. Podziwianie pięknego malowidła, dumy narodowej Polaków. Spacer po unikatowej Rynku, unikatowej części miasta.

 

 

PROPONOWANE WYCIECZKI ZAGRANICZNE

 
WIEDEŃ (Austria)
- wizytacja dawnej stolicy wielkiego europejskiego imperium, miasta wypełnionego zabytkami minionych epok, położonego "nad pięknym modrym Dunajem". W drodze do Wiednia zwiedzanie jaskini "Katarzynki" na obszarze tzw. Morawskiego Krasu oraz krótki spacer po starówce Brna, o którym wiadomo, że jest centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym Czeskich Moraw.
 
   
SKALNE MESTO (Czechy)
- zwiedzanie rezerwatu "rzeźby skalnej" na obszarze czeskich Gór Stołowych w okolicy miejscowości gminnej Adrspach. Trasa wytyczona szlakiem turystycznym przebiega wśród skalnych olbrzymów, którym procesy erozyjne nadały wręcz bajeczne formy i kształty.
 
   
NACHOD I NOVE MESTO nad Metują (Czechy)
 - wycieczka do naszych południowych sąsiadów to poznawanie pięknej panoramy nadgranicznego Nachodu oraz zabytków Novego Mesta i tamtejszego znakomicie utrzymanego pałacu a w nim muzeum.
 
   
Uwaga !!! Obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego, dotyczy wszystkich opuszczających granice kraju - dotyczy również dzieci

 

TRASY SPACEROWE

 

Z Lądka Zdroju do Doliny Karpowskiego Potoku, potem dawna wieś Karpno, a dalej do przejścia turystycznego Lądek Zdrój / Černŷ Kout

 
Z Lądka Zdroju drogami leśnymi do Skalnego Zębu na zboczach Królówki
 
Z centrum Zdroju, leśnymi promenadami do skały Iglica
 
 Szlakiem wód starego zdroju - traktem Św. Jerzego
 
Wśród zabytków starego miasta - po staromiejskiej części Lądka Zdroju i zboczu Góry Trzykrzyskiej
 
Trasa spacerowa łącząca dzielnicę zdrojową z częścią staromiejską Lądka; prowadzi od źródła Jadwigi do lądeckiego rynku
 
Z Lądka Zdroju przez Lutynię, Wrzosówkę, Górę Borówkową powrót do miasta
 

Spacer do Arboretum -  czyli leśnego ogrodu drzew i krzewów egzotycznych. 

 


 

ZAPRASZAMY
 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook