Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook
 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZY I OSÓB UPRAWNIONYCH POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

 
Każdy żołnierz, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami kraju ma możliwość skorzystania z turnusu
leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju,

 
OFERTA TURNUSU ZAWIERA:

14 dniowy program „treningu antystresowego”,
zabiegi przyrodolecznicze,
zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
wycieczki, imprezy, zajęcia kulturalno-oświatowe itp.

Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej, czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.
Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie).

Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Do udziału w turnusach mają prawo osoby uprawnione powracające do kraju po zakończeniu służby lub wykonywania zadań poza granicami
oraz pełnoletni najbliżsi członkowie ich rodziny, posiadający skierowanie do 23WSzUR, według n/w wzoru:

 


skierowanie dla żołnierza
 

skierowanie dla funkcjonariusza SKW i SWW
 

skierowanie dla pracownika
 
----------------------------------------------------------------- ORAZ  ------------------------------------------------------------------
 
 
druk - zgoda na przekazanie danych osobowych
 
 


 

TERMINARZ TURNUSÓW 2020

Nr turnusu

Początek turnusu

Koniec turnusu

Dostępność - rezerwacja
1 12.01.2020 25.01.2020

-

2

26.01.2020

08.02.2020

-

3

09.02.2020

22.02.2020

-

4

23.02.2020

07.03.2020

-

5 08.03.2020 21.03.2020

-

6

22.03.2020

04.04.2020

-

7

05.04.2020

18.04.2020

-

8

19.04.2020

02.05.2020

-

9

03.05.2020

16.05.2020

-

10

17.05.2020

30.05.2020

-

11

31.05.2020

13.06.2020

-

12

14.06.2020

27.06.2020

-

13

28.06.2020

11.07.2020

-

14

12.07.2020

25.07.2020

-

15

26.07.2020

08.08.2020

-

16 09.08.2020

22.08.2020

wolne miejsca

17

23.08.2020

05.09.2020

wolne miejsca

18

06.09.2020

19.09.2020

wolne miejsca

19

20.09.2020

03.10.2020

wolne miejsca

20

04.10.2020

17.10.2020

wolne miejsca

21

18.10.2020

31.10.2020

wolne miejsca

22

01.11.2020

14.11.2020

wolne miejsca

23

15.11.2020

28.11.2020

wolne miejsca

24 29.11.2020 12.12.2020 wolne miejsca
25 20.12.2020 02.01.2021 wolne miejsca
 
Uwaga ! Stan rezerwacji może się zmieniać w zależności od napływających zgłoszeń i zmian w rezerwacji!
Osoby zapisane na listę rezerwową będę powiadomione o zwolnieniu rezerwacji i wolnych miejscach.
 

Na pobyt w ramach turnusu leczniczo - profilaktycznego, należy w pierwszym dniu turnusu zgłosić się do Biura Obsługi Kuracjusza,
Pawilon 1, ul. Jadwigi 2,w godzinach od 7,00 do 18,00

 
Podczas przyjęcia należy podać numer PESEL - dotyczy również dzieci.
                                                                                                       

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać numer PESEL 

 

 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza pracuje: 
 

 w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 16,00
 w dni przyjazdów od godz. 7,00 do godz. 19,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 8,00 - 14,00
 
- Informacja telefoniczna,
(tylko dla żołnierzy) - dotycząca turnusów leczniczo - profilaktycznych: Tel. 501 957 430


Uwaga! W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie

 
bok@23wszur.pl

 
 
Uwaga! W dniu rozpoczęcia turnusów - ze względu na konieczność przyjęcia dużej ilości kuracjuszy, kontakt telefoniczny z BOK może być utrudniony.
ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY
 
   Fax: 74 81 17 242

 

Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.
  

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020

       Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Lądku Zdroju z dnia 23.01.2020r
w sprawie wysokości opłaty za pobyt osób towarzyszących i osób uprawnionych, uczestniczących z żołnierzem
w turnusach leczniczo - profilaktycznych.     

ZARZĄDZAM

§ 1

         I. Wysokość opłat dla osób towarzyszących żołnierzowi, przebywających w turnusie leczniczo profilaktycznym wynosi:

          1. Ceny
(brutto):
               a) Osoba dorosła oraz dzieci powyżej 12 lat - 100 zł/dzień
               b) Dzieci od 3 lat do 12 lat - 70 zł/dzień (1/2 stawki wyżywienia)
               c) Dzieci do lat 3 – bezpłatnie - nie zapewniamy miejsca do spania. Wiek dziecka określa numer PESEL

          2. Podana cena zawiera:
              
a) Zakwaterowanie
               b) Całodzienne wyżywienie
               c)  Wstęp na basen bez ograniczeń czasowych
               d) Zabiegi Atlas lub Kriokomora - do wyboru.
               e) Dwa razy w turnusie kolacja integracyjna (w sezonie letnim kolacja grillowa, w okresie jesienno - zimowym bankiet)

          3. Zasady opłaty za pobyt:
              
Całą kwotę za pobyt osób towarzyszących należy wpłacić na konto szpitala najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Jeżeli wpłata
               określona w/w terminie nie zostanie dokonana, rezerwacja dla osoby towarzyszącej żołnierzowi w turnusie leczniczo - profilaktycznym zostanie
               anulowana.


          4. Wpłata za pobyt podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:
               a) Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 20% kwoty opłaty za pobyt.
              
b) Rezygnacja zgłoszona od 14 dnia przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 30% kwoty opłaty.
              
c) W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny,
                   skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - cała opłata zostanie zwrócona.

      
 II.  Na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 19.07.2019r o zmianie Ustawy "O weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw"
             jeden pełnoletni najbliższy członek rodziny (lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z żołnierzem) przebywający 14 dni na turnusie leczniczo -
             profilaktycznym jest osobą uprawnioną do częściowej refundacji kosztów z puli MON
           
           1. Cena za pobyt wynosi - 1277,00 zł/brutto

           2. Podana cena zawiera:
               a) Zakwaterowanie 14 dni zgodnie z terminarzem przyjazdów turnusów leczniczo - profilaktycznych
               b) Całodzienne wyżywienie
               c)  Wstęp na basen bez ograniczeń czasowych
               d) Zabiegi Atlas lub Kriokomora - do wyboru.
               e) Dwa razy w turnusie kolacja integracyjna (w sezonie letnim kolacja grillowa, w okresie jesienno - zimowym bankiet)
               f) Całodobową opiekę psychologiczną
               g)  Obligatoryjne konsultacje indywidualne z psychologiem.
               h) Zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne.
               i) Zajęcia kulturalne.
               j) Karnet do SPA  - 5 godzin

          3. Zasady opłaty za pobyt:
              
Całą kwotę za pobyt osób uprawnionych należy wpłacić w kasie szpitala w terminie do 3 dni od dnia przyjazdu.

§ 2

          Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 10 grudnia 2019r.r.

§ 4

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020r. 
 

Podstawa:  Zarządzenie Dyrektora 23 WSzUR Nr 4/2019 z dnia 23.01.2020r
 

Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.
 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 28.11.2019r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 4,00 zł od osoby dorosłej; 2,00 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)  
 

 

 

PROPOZYCJE  WYCIECZEK KRAJOWYCH

 

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem
   
KOPANIA ZŁOTA (Złoty Stok) wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem
   
PANORAMA RACŁAWICKA (Wrocław) wycieczka jednodniowa, zwiedzanie z przewodnikiem + spacer po Rynku
   
ZAMEK KSIĄŻ (Wałbrzych) trasa od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej, zwiedzanie zamku + podziemia, wycieczka jednodniowa, zwiedzanie z przewodnikiem
   
TWIERDZA SREBRNA GÓRA zwiedzanie Fortu Donjon - wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
KOPALNIA WĘGLA W NOWEJ RUDZIE wycieczka popołudniowa - zwiedzanie z przewodnikiem
KRZESZÓW wycieczka 1 dniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
TWIERDZA KŁODZKO wycieczka w godzinach otwarcia obiektu - zwiedzanie z przewodnikiem
   
MINI EUROLAND - PARK MINIATUR (Kłodzko) wycieczka w godzinach otwarcia obiektu - zwiedzanie z przewodnikiem
   
BŁĘDNE SKAŁY - SZCZELINIEC WIELKI wycieczka w godzinach otwarcia obiektu - zwiedzanie z przewodnikiem

 

INNE PROPOZYCJE

 

KULIG Z OGNISKIEM

impreza w godzinach popołudniowych (po godz. 14,30 od poniedziałku do soboty) w niedzielę dowolność godzin organizowania imprezy - wybór trasy i miejsce ogniska wskazuje Wykonawca.
 

PRZEJAŻDŻKA BRYCZKAMI I OGNISKO

impreza w godzinach popołudniowych (po godz. 14,30 od poniedziałku do soboty) w niedzielę dowolność godzin organizowania imprezy - wybór trasy i miejsce ogniska wskazuje Wykonawca.
 

PROPOZYCJE WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

 
PRAGA (Czechy) wycieczka 1 dniowa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
   
PRAGA (Czechy) wycieczka 1 dniowa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem z rejsem po Wełtawie (sezonowa od 1.05 do 31.10),
   
SKALNE MESTO (Czechy) wycieczka 1 dniowa, zwiedzanie z przewodnikiem
   
DOLNI MORAWA (Czechy) "Spacer w chmurach"  wycieczka 1 dniowa, zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
WIEDEŃ (Austria)
wycieczka 1 dniowa - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 
   
PRZEPAŚĆ MACOCHY I JASKINIE MORAWSKIEGO KRASU (Czechy) wycieczka 1 dniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
ZOO SAFARI - DVUR KRALOWE (Czechy) wycieczka 1 dniowa, zwiedzanie z przewodnikiem
   
DREZNO (Niemcy) wycieczka 1 dniowa - zwiedzanie z przewodnikiem (sezonowa od 1.05 do 31.10)
   
Uwaga !!! Obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego, dotyczy wszystkich opuszczających granice kraju - dotyczy również dzieci

 

TRASY SPACEROWE

 

Z Lądka Zdroju do Doliny Karpowskiego Potoku, potem dawna wieś Karpno, a dalej do przejścia turystycznego Lądek Zdrój / Černŷ Kout

 
Z Lądka Zdroju drogami leśnymi do Skalnego Zębu na zboczach Królówki
 
Z centrum Zdroju, leśnymi promenadami do skały Iglica
 
 Szlakiem wód starego zdroju - traktem Św. Jerzego
 
Wśród zabytków starego miasta - po staromiejskiej części Lądka Zdroju i zboczu Góry Trzykrzyskiej
 
Trasa spacerowa łącząca dzielnicę zdrojową z częścią staromiejską Lądka; prowadzi od źródła Jadwigi do lądeckiego rynku
 
Z Lądka Zdroju przez Lutynię, Wrzosówkę, Górę Borówkową powrót do miasta
 

Spacer do Arboretum -  czyli leśnego ogrodu drzew i krzewów egzotycznych. 

 


 

ZAPRASZAMY
 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook