Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook
 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

 
Każdy żołnierz, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami kraju ma możliwość skorzystania z turnusu
leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju,

 
OFERTA TURNUSU ZAWIERA:

14 dniowy program „treningu antystresowego”,
zabiegi przyrodolecznicze,
zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
wycieczki, imprezy, zajęcia kulturalno-oświatowe itp.

Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej, czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.
Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie).

Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
 

TERMINARZ TURNUSÓW

Nr turnusu

Początek turnusu

Koniec turnusu

Dostępność - rezerwacja
1 13.01.2019 26.01.2019

-

2

27.01.2019

09.02.2019

-

3

10.02.2019

23.02.2019

-

4

24.02.2019

09.03.2019

-

5 10.03.2019 23.03.2019

-

6

24.03.2019

06.04.2019

-

7

07.04.2019

20.04.2019

-

8

21.04.2019

04.05.2019

-

9

05.05.2019

18.05.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

10

19.05.2019

01.06.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

11

02.06.2019

15.06.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

12

16.06.2019

29.06.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

13

30.06.2019

13.07.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

14

14.07.2019

27.07.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

15

28.07.2019

10.08.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

16 11.08.2019

24.08.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

17

25.08.2019

07.09.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

18

08.09.2019

21.09.2019

wszystkie miejsca zarezerwowane - przyjmujemy zapisy na listę rezerwową

19

22.09.2019

05.10.2019

WOLNE MIEJSCA

20

06.10.2019

19.10.2019

WOLNE MIEJSCA

21

20.10.2019

02.11.2019

WOLNE MIEJSCA

22

03.11.2019

16.11.2019

WOLNE MIEJSCA

23

17.11.2019

30.11.2019

WOLNE MIEJSCA

24 01.12.2019 14.12.2019

WOLNE MIEJSCA

 
Uwaga ! Stan rezerwacji może się zmieniać w zależności od napływających zgłoszeń i zmian w rezerwacji!
Osoby zapisane na listę rezerwową będę powiadomione o zwolnieniu rezerwacji i wolnych miejscach.

Na pobyt w ramach turnusu leczniczo - profilaktycznego, należy w pierwszym dniu turnusu zgłosić się do Biura Obsługi Kuracjusza,
Pawilon 1, ul. Jadwigi 2,w godzinach od 7,00 do 18,00
 
Podczas przyjęcia należy podać numer PESEL - dotyczy również dzieci.

 

 

                                                                                                      

 pobierz druk skierowania      druk - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - należy wypełnić dla każdej osoby

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać numer PESEL
 

 

 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza czynne: 
 

 w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 17,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 8,00 - 11,30
 
- Informacje dotyczące turnusów leczniczo - profilaktycznych: Tel. 74 81 17 219


Uwaga! W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie

 
bok@23wszur.pl

 
 
Uwaga! W dniu rozpoczęcia turnusów - ze względu na konieczność przyjęcia dużej ilości kuracjuszy, kontakt telefoniczny z BOK może być utrudniony.
ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY
 
   Fax: 74 81 17 242

 

Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.
  

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017

       Dyrektora 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Lądku Zdroju z dnia 14.11.2017r

w sprawie wysokości opłaty za osobodzień pobytu w 23 WSzUR oraz warunków ich pobierania od osób towarzyszących żołnierzowi
w turnusach leczniczo - profilaktycznych.     

ZARZĄDZAM

 § 1

Wprowadza się obowiązek całej wpłaty za pobyt dla osób towarzyszących żołnierzom  w turnusach leczniczo- profilaktycznych najpóźniej do 30 dni
przed rozpoczęciem turnusu.

Wpłatę można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Kuracjusza lub przelewem na konto bankowe.

Dane do przelewu:

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny
57-540 Lądek Zdrój
Ul. Plac Mariański 7/8

 
 
Przelew wysłać na wskazany przez szpital adres i numer konta (druk rezerwacji)

Tytuł przelewu: w tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- Imię
i Nazwisko osoby, na którą jest dokonana rezerwacja,
- rodzaj pobytu,
- okres planowanego pobytu w 23WSzUR.

1.      Zasady opłaty za pobyt:

a)    Całą kwotę za pobyt osób towarzyszących żołnierzowi należy wpłacić na konto szpitala najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

b)    Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 35 a 15 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to opłata za cały pobyt musi być wpłacono
na konto szpitala najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

c)   Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to opłata za cały pobyt musi być wpłacono
na konto szpitala najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

d)  Zwolnione z wcześniejszej opłaty są tylko te osoby, które ze względu na wolne miejsca w TL-P dokonują rezerwacji w terminie krótszym niż 6 dni
przed datą rozpoczęcia pobytu. Osoby te dokonują opłaty bezpośrednio w kasie szpitala.

e)  Pobyt rozpoczyna się o godz. 13,00 w dniu rozpoczęcia turnusu a kończy ostatniego dnia turnusu o godz. 18,00.

2.      W przypadku braku wpłaty:

                 a)  Jeżeli wpłaty określone w pkt. 1 nie zostaną dokonane, rezerwacja dla osoby towarzyszącej żołnierzowi w turnusie leczniczo - profilaktycznym
                       zostanie anulowana.

3.      Rezygnacja z pobytu:

           Dokonana opłata za noclegi podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:

a)     rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu  – potrącenie 25% wpłaconej kwoty oraz kosztów (opłaty pocztowej lub bankowej).

b)     rezygnacja zgłoszona od 14 dnia do dnia rozpoczęciem turnusu  – potrącenie 35% wpłaconej kwoty wpłaty.

c)  W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny,
skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - cała wpłacona kwota zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty (opłaty pocztowej lub bankowej).

§ 2

Wysokość opłat dla osób towarzyszących żołnierzom przebywającym w turnusie leczniczo - profilaktycznym wynosi:

1. Osobodzień: (ceny brutto)

a)      Osoba dorosła  85 zł

b)      Dzieci do lat 3 – bezpłatnie ( nie zapewniamy miejsca do spania)

c)      Dzieci od 3 lat  do 12 lat  - 60 zł (1/2 stawki wyżywienia).

d)     Dzieci powyżej 12 lat – 85 zł

2.   Podana cena zawiera:

a)  Nocleg

b)   Całodzienne wyżywienie (od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)

c)  Wstęp na basen bez ograniczeń czasowych od godz. 14,00 do godz. 20,00 (w tym jacuzzi i sauna)

d)   Zabiegi Atlas lub Kriokomora do wyboru.

e)  Dwa razy w turnusie kolacja integracyjna (w sezonie letnim kolacja grillowa, w okresie jesienno - zimowym bankiet).

3.    Zabiegi:

a)      W trakcie pobytu, po konsultacji z lekarzem, osoby towarzyszące mogą wykupić zabiegi lecznicze.

b)      W trakcie pobytu istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów SPA.

c)      Opłata za zabiegi zgodnie z cennikiem obowiązującym w 23 WSzUR.

§ 3

 Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia   3 października 2016r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018r.  (Druk Zarządzenie Nr 19/2017r z dn. 14.11.2017r)


 

Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.
 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 26.10.2015r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 3,50 zł od osoby dorosłej; 1,50 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)

 

 

PROPONOWANE WYCIECZKI AUTOKAROWE

 

ZIEMIA KŁODZKA - trasa wycieczki obejmuje miejscowości uzdrowiskowe zachodniej części naszej kotliny. Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój oraz Wambierzyce (Kłodzka Jerozolima)
   
BYSTRZYCA KŁODZKA I MIĘDZYGÓRZE - podczas wycieczki zwiedza się starówkę i unikatowe Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, następnie znane uzdrowisko Międzygórze o unikatowym "tyrolskim" budownictwie, wodospad "Wilczki" i "Ogród Bajek"
   
KŁODZKO - historyczna stolica naszego regionu, miasto o ponad tysiącletnim trwaniu. Poznajemy zabytki miasta, także potężną barokową twierdzę.
   
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA - nie bez słuszności panuje opinia, iż jest to najpiękniejsza krasowa jaskinia w naszym kraju. Podziemny tajemniczy  świat pełen zjawisk krasowych znakomicie uzupełniony świetnie dobranym oświetleniem
   
ZŁOTY STOK - zwiedzanie muzeum kopalni złota. W przeszłości miejscowość ta była wiodąca na Śląsku w pozyskiwaniu tego cennego kruszcu. Przy odrobinie szczęścia możemy tu znaleźć grudkę złota.
   
PANORAMA RACŁAWICKA - wycieczka do Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska. Podziwianie pięknego malowidła, dumy narodowej Polaków. Spacer po unikatowej Rynku, unikatowej części miasta.

 

 

PROPONOWANE WYCIECZKI ZAGRANICZNE

 
WIEDEŃ (Austria)
- wizytacja dawnej stolicy wielkiego europejskiego imperium, miasta wypełnionego zabytkami minionych epok, położonego "nad pięknym modrym Dunajem". W drodze do Wiednia zwiedzanie jaskini "Katarzynki" na obszarze tzw. Morawskiego Krasu oraz krótki spacer po starówce Brna, o którym wiadomo, że jest centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym Czeskich Moraw.
 
   
SKALNE MESTO (Czechy)
- zwiedzanie rezerwatu "rzeźby skalnej" na obszarze czeskich Gór Stołowych w okolicy miejscowości gminnej Adrspach. Trasa wytyczona szlakiem turystycznym przebiega wśród skalnych olbrzymów, którym procesy erozyjne nadały wręcz bajeczne formy i kształty.
 
   
NACHOD I NOVE MESTO nad Metują (Czechy)
 - wycieczka do naszych południowych sąsiadów to poznawanie pięknej panoramy nadgranicznego Nachodu oraz zabytków Novego Mesta i tamtejszego znakomicie utrzymanego pałacu a w nim muzeum.
 
   
Uwaga !!! Obowiązek posiadania paszportu lub dowodu osobistego, dotyczy wszystkich opuszczających granice kraju - dotyczy również dzieci

 

TRASY SPACEROWE

 

Z Lądka Zdroju do Doliny Karpowskiego Potoku, potem dawna wieś Karpno, a dalej do przejścia turystycznego Lądek Zdrój / Černŷ Kout

 
Z Lądka Zdroju drogami leśnymi do Skalnego Zębu na zboczach Królówki
 
Z centrum Zdroju, leśnymi promenadami do skały Iglica
 
 Szlakiem wód starego zdroju - traktem Św. Jerzego
 
Wśród zabytków starego miasta - po staromiejskiej części Lądka Zdroju i zboczu Góry Trzykrzyskiej
 
Trasa spacerowa łącząca dzielnicę zdrojową z częścią staromiejską Lądka; prowadzi od źródła Jadwigi do lądeckiego rynku
 
Z Lądka Zdroju przez Lutynię, Wrzosówkę, Górę Borówkową powrót do miasta
 

Spacer do Arboretum -  czyli leśnego ogrodu drzew i krzewów egzotycznych. 

 


 

ZAPRASZAMY
 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook