leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowerehabilitacja ZUSgaleria fotoDom Weterana
- SPA -kryty basenplan zdrojuadres - kontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkiKamerafacebook

 

LECZENIE  PŁATNE

 

 

WARUNKI REZERWACJI ORAZ CENNIK
DLA KURACJUSZY KORZYSTAJĄCYCH Z REHABILITACJI LECZNICZEJ
(PEŁNOPŁATNEJ)
 

   I. WARUNKI REZERWACJI

         1. Po ustaleniu pobytu należy wpłacić przedpłatę w wysokości 600 zł od osoby. Przedpłaty można dokonać osobiści w Biurze Obsługi
                Kuracjusza
lub przelewem na konto bankowe.

                Dane do przelewu:

               23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny
               57-540 Lądek Zdrój
               ul. Plac Mariański 7/8
           
               Przelew wysłać na wskazany przez szpital adres i numer konta (druk rezerwacji)
              Tytuł przelewu: w tytule należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko osoby, na którą jest dokonana rezerwacja, rodzaj pobytu,
             okres planowanego pobytu w 23 WSzUR.

        2. Zasady opłaty za pobyt:
             a) Przedpłata w wysokości 600 zł musi zostać uiszczona w terminie do14 dni od dnia otrzymania rezerwacji (pocztą, e-mailem, itp.) na
                konto szpitala.
             b) Pozostałą część kwoty należy wpłacić na konto szpitala najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
             c) Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 15 a 7 dniem przed rozpoczęciem pobytu to opłata za cały pobyt musi być
                wpłacona na konto szpitala najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
            d) Zwolnione z wcześniejszej opłaty są tylko te osoby, które ze względu na wolne miejsca dokonują rezerwacji w terminie krótszym niż
                6 dni przed datą rozpoczęcia pobytu osoby te dokonają opłaty bezpośrednio w kasie szpitala.

        3. W przypadku braku wpłaty:
             a) jeżeli wpłaty określone w pkt. 1 nie zostaną dokonane, rezerwacja zostanie anulowana.

       4. Rezygnacja z pobytu:
            Dokonana przedpłata podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:
            a) Rezygnacja zgłoszona powyżej 40 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 10% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej).
            b) Rezygnacja zgłoszona od 39 do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 20% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej). 
            c) Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 50% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej).
            d) Rezygnacja zgłoszona od 14 dnia przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 100% kwoty przedpłaty.
            e) W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej 
                rodziny, skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - przedpłata i pozostała opłata zostanie zwrócona pomniejszona o koszty
               (opłaty pocztowej lub bankowej).

        5. Dysponujemy turnusami:
7-dniowymi,14-dniowymi i 21-dniowymi (ilość dni stanowi sumę dni odpowiadających dobom).
             Pobyt rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu rozpoczęcia turnusu a kończy ostatniego dnia turnusu o godz. 14:00.

        6. Wysokość opłat za pobyt nie ulega zmniejszeniu, jeżeli pacjent spóźni się na turnus lub wyjedzie z własnej woli w trakcie kuracji (za
             wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny, skrócenia urlopu
             wypoczynkowego przez pracodawcę).

        7. Istnieje możliwość krótszych lub dłuższych terminów pobytu w miarę wolnych miejsc w innych turnusach niż wymienione w pkt.4.

        8. Korzystającym z leczenia pełnopłatnego w 23 WSzUR oferujemy rabat w wysokości:
                 a. 5% ceny począwszy od drugiego pobytu pełnopłatnego,
                 b. 10% ceny począwszy od piątego pobytu pełnopłatnego,
                 c. 15% ceny począwszy od dziesiątego pobytu pełnopłatnego.
                 d. Dla żołnierzy i emerytów wojskowych cena za każdą dobę pobytu zostaje obniżona o 10 zł. (ksero legitymacji wojskowej żołnierza
                     lub emeryta wojskowego)

        9. Pacjent przyjeżdżający na leczenie przywozi ze sobą aktualną pełną dokumentację medyczną dotyczącą choroby zasadniczej i chorób 
            towarzyszących oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego.

      10. Pacjent po dokonaniu rezerwacji otrzymuje druk rezerwacji z wyszczególnionymi warunkami pobytu i kwotą opłaty za pobyt oraz formularz
            wywiadu dotyczący przeciwwskazań do pobytu Po przyjęciu warunków rezerwacji pacjent zobowiązany jest odesłać podpisany druk
            rezerwacji, wypełniony formularz wywiadu oraz dokonać opłaty.
     11. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzącego przeciwwskazań do leczenia pacjent nie zostanie przyjęty. W tej sytuacji zostanie
            zwrócona opłata w pełnej wysokości.

   II. Rehabilitacja lecznicza.

        1. W ramach leczenia pełnopłatnego kuracjusz otrzymuje:
            a) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,( możliwość uwzględnienia diety - lekkostrawna, przeciwmiażdżycowa, podstawowa,
                wegetariańska),
            b) całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
            c) w zależności od rodzaju turnusu dwa, trzy lub cztery zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w dni powszednie: ich rodzaj określa lekarz na
                podstawie przeprowadzonego badania,
           d) wyposażenie pokoju: czajnik, lodówka, telewizor
(stawka 4 zł/doba).
           e) istnieje możliwość korzystania z większej ilości zabiegów za dodatkową odpłatnością - O ile nie wystąpią przeciwwskazania lekarskie.
            f) wstęp do kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi) w godz. 14:00 - 20:00 bez limitu czasu.

       2. Koszty pobytu uzależnione są od rodzaju pokoju, w którym kuracjusz jest zakwaterowany i wynoszą łącznie z wyżywieniem, zabiegami
            leczniczymi, opieką medyczną oraz wyposażeniem pokoju w czajnik, telewizor.


CENNIK z dwoma zabiegami dziennie w sezonie (od 01 maja do 30 września)

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)

1

Pokój jednoosobowy

165 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
2

Pokój dwuosobowy

145 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
3

Pokój wieloosobowy

120 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)

CENNIK z trzema zabiegami dziennie w sezonie (od 01 maja do 30 września)

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)

1

Pokój jednoosobowy

180 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
2

Pokój dwuosobowy

160 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
3

Pokój wieloosobowy

140 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)

CENNIK z czterema zabiegami dziennie w sezonie (od 01 maja do 30 września)

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)

1

Pokój jednoosobowy

195 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
2

Pokój dwuosobowy

175 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
3

Pokój wieloosobowy

155 - za osobę
(plus4 zł./na dobę, stawka za TV)


Po sezonie w terminie od 01 października do 30 kwietnia cena za każdą dobę pobytu zostaje obniżona o 15 zł.

W przypadku braku pokoi 1 osobowych opłata za pokój 2 osobowy wg cennika jak za pokój I osobowy.

 Szpital dysponuje terminalem płatniczym do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych.
  
 
           Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.


 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 26.10.2015r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 3,50 zł od osoby dorosłej; 1,50 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)

 


WARUNKI REZERWACJI ORAZ CENNIK DLA KURACJUSZY KORZYSTAJĄCYCH Z TURNUSÓW HIPERBARYCZNEJ KOMPLEKSOWEJ ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI
 

   I. WARUNKI REZERWACJI

         1. Po ustaleniu pobytu należy wpłacić przedpłatę w wysokości 800 zł od osoby. Przedpłatę można dokonać osobiści w Biurze Obsługi
                Kuracjusza
lub przelewem na konto bankowe.

                Dane do przelewu:

               23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny
               57-540 Lądek Zdrój
               ul. Plac Mariański 7/8
           
               Przelew wysłać na wskazany przez szpital adres i numer konta (druk rezerwacji)
              Tytuł przelewu: w tytule należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko osoby, na którą jest dokonana rezerwacja, rodzaj pobytu,
             okres planowanego pobytu w 23 WSzUR.

        2. Zasady opłaty za pobyt:
             a) Przedpłata musi zostać uiszczona w terminie do14 dni od dnia otrzymania rezerwacji (pocztą, e-mailem, itp.)
             b)
Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 15 a 7 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to przedpłata musi być wpłacona
                  najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
             c)
Zwolnione z wcześniejszej przedpłaty płaty są tylko te osoby, które ze względu na wolne miejsca dokonują rezerwacji w terminie
                 krótszym niż 6 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
               

        3. W przypadku braku wpłaty:
             a) jeżeli przedpłata określona w pkt. 1 nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie anulowana.

        4. Pozostałą opłatę wynikającą z cennika kuracjusz wnosi do kasy w biurze obsługi kuracjusza najpóźniej do 3 dni od dnia przyjęcia,
            otrzymując potwierdzenie wpłaty i na życzenie fakturę VAT.


       5. Rezygnacja z pobytu:
            Dokonana przedpłata podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:
            a) Rezygnacja zgłoszona powyżej 40 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 10% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej).
            b) Rezygnacja zgłoszona od 39 do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 20% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej). 
            c) Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 50% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej).
            d) Rezygnacja zgłoszona od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 70% kwoty przedpłaty oraz kosztów (opłaty pocztowej
                lub bankowej).

            e) Rezygnacja zgłoszona od 6 dnia przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 100% kwoty przedpłaty.
            f) W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej 
                rodziny, skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - przedpłata i pozostała opłata zostanie zwrócona pomniejszona o 5%
                kosztów manipulacyjnych i kosztów płaty pocztowej lub bankowej.

       6. Dysponujemy turnusami:
7-dniowymi,(ilość dni stanowi sumę dni odpowiadających dobom). Pobyt rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu
            rozpoczęcia turnusu, a kończy ostatniego dnia turnusu o godz. 14:00.

       7. Wysokość opłat za pobyt nie ulega zmniejszeniu, jeżeli pacjent spóźni się na turnus łub wyjedzie z własnej woli w trakcie kuracji
           (za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny, skrócenia urlopu
           wypoczynkowego przez pracodawcę).

       8. Korzystającym z leczenia w turnusie hiperbarycznej kompleksowej odnowy biologicznej i rehabilitacji w 23 WSzU-R oferujemy rabat w
           wysokości:
               a) 5% ceny począwszy od drugiego pobytu.

      9. Pacjent przyjeżdżający na leczenie przywozi ze sobą aktualną pełną dokumentację medyczną dotyczącą choroby zasadniczej i chorób
          towarzyszących oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań do leczenia uzdrowiskowego.

   10. Pacjent po dokonaniu rezerwacji otrzymuje druk rezerwacji z wyszczególnionymi warunkami pobytu i kwotą opłaty za pobyt oraz formularz
         wywiadu dotyczący przeciwwskazań do pobytu. Po przyjęciu warunków rezerwacji pacjent zobowiązany jest odesłać podpisany druk
         rezerwacji i wypełniony formularz wywiadu.

   11. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzącego przeciwwskazań do leczenia pacjent nie zostanie przyjęty. W tej sytuacji zostanie
         zwrócona przedpłata w pełnej wysokości.

    
   II. Rehabilitacja lecznicza.

      1. W ramach leczenia w turnusie hiperbarycznej kompleksowej odnowy biologicznej i rehabilitacji pacjent otrzymuje:

          a) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie 3 posiłki dziennie - śniadanie obiad, kolacja ( możliwość uwzględnienia diety * lekkostrawna,
             przeciwmiażdżycowa, podstawowa, wegetariańska)
         b) całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
         c) komora hiperbaryczna - 5 zabiegów
         d) kriokomora - 5 zabiegów
         e) strefa SPA 7 x I godz.
         f)  wstęp do kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi) bez ograniczeń czasowych).

     2. Koszty leczenia uzależnione są od rodzaju pokoju, w którym kuracjusz jest zakwaterowany i wynoszą łącznie z wyżywieniem, zabiegami
         leczniczymi, opieką medyczną oraz wyposażeniem pokoju w czajnik, telewizor.


 

CENNIK

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA za pobyt 7 dniowy (zł/brutto)

1

Pokój jednoosobowy (PWS)

1650 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)
2

Pokój dwuosobowy (PWS)

1500 - za osobę
(plus 4 zł./na dobę, stawka za TV)

                                     (PWS) - Pełny węzeł sanitarny

          W przypadku braku pokoi 1 osobowych opłata za pokój 2 osobowy wg cennika jak za pokój 1 osobowy.


Podstawa: Zarządzenie Dyrektora 23 WSzUR  Nr 30/2016 z dnia 25.11.2016r
 

 Szpital dysponuje terminalem płatniczym do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych.
  
 
           Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.
 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 26.10.2015r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 3,50 zł od osoby dorosłej; 1,50 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)

 

 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza czynne: 
 

 w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 17,00
w soboty i święta od godz. 9,30 do godz. 17,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 8,00 - 15,00
w soboty i święta w godzinach 9,30 - 14,00
 
- Informacje dotyczące leczenia pełnopłatnego - Tel. 74 81 17 310

Uwaga! Pytania można kierować do nas, także drogą elektroniczną:
 
bok@23wszur.pl

 
   Fax: 74 81 17 242

 

  

INNE USŁUGI
 

Lp

CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH

Cena

1

Miejsce do parkowania (każda doba postoju).

5,00 zł

2
1. Dla osób posiadających ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (wydzielone miejsca).  

2. Dla weteranów poszkodowanych, żołnierzy przebywających na turnusach leczniczo - profilaktycznych, do ilości posiadanych wolnych miejsc.
 

bezpłatnie

Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. (regulamin parkingu)   W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.

Lp

CENNIK USŁUG KSERO I FAX

Cena

1

Format A-4 0,40 zł/str.
2

Fax:

2,00 zł.

Lp

OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU WYPOCZYNKOWEGO

Cena

1

Wypożyczenie leżaka (za turnus)

10,00

                               Powyższe ceny uwzględniają podatek VAT - ceny brutto
 


CENNIK
USŁUG MEDYCZNYCH I ZABIEGÓW
świadczonych przez 23 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Lądku Zdroju
 

BALNEOTERAPIA

Cena zł.

Masaż wirowy ogólny 23,00
Masaż wirowy kręgosłupa  20,00
Masaż wirowy KKD                 15,00
Masaż wirowy KKG    15,00
Kąpiel borowinowo-siarczkowa 23,00
Sucha Kąpiel kwasowęglowa (CO2) 20,00
Hydromasaż w wodzie radonowo - siarczkowej ze źródła Jerzy 23,00
Kąpiel perełkowa 20,00
Kąpiel 4 - komorowa 15,00

FIZYKOTERAPIA

Cena zł.

Sollux              9,00
Laser   14,00
Ultradźwięki 13,00
Galwanizacja 12,00
Diadynamik 12,00
Elektrostymulacja 12,00
Interdyn 12,00
Lampa dermalight 13,00
Magnetronik 14,00
Terapuls 12,00
Prądy tens (pulsatronik) 12,00
Głęboka oscylacja 25,00

FALA UDERZENIOWA

Cena zł.
Seria 3 zabiegów - (na zabieg wymagane jest skierowanie od lekarza) 120,00
Pojedynczy zabieg 45,00

KOMORA HIPERBARYCZNA

Cena zł.

Zabieg 45 minut 120,00

GIMNASTYKA

Cena zł.

Gimnastyka w basenie rehabilitacyjnym 12,00
Gimnastyka indywidualna (25 min) 15,00
Gimnastyka ogólna (25 min) 9,00
Atlas (30 min) 9,00
Kijki nordic walking (opłata za 1 dobę) 2,00
Gimnastyka na przyrządach  (30 minut)   10,00
Wyciąg grawitacyjny  15,00

MASAŻE

Cena zł.

Masaż limfatyczny BOA 14,00
Masaż suchy kręgosłupa  lub kończyn (15 minut)           30,00
AV (Aqvawibron) 20,00
Łóżko wodne (10 minut)  12,00

INNE

Cena zł.

Krioterapia miejscowa 11,00
Okłady ciepłe – żelowe 10,00
Okłady borowinowe (plastry) 15,00
Fango     10,00
Inhalacje solankowe 10,00
Bioptron 9,00
Kriokomora 25,00
Kriokomora (pierwszy zabieg wraz z konsultacją lekarską (25+5)  30,00
Kriokomora - seria 10 zabiegów 200,00

 

 

Pełny cennik zabiegów - do pobrania tutaj   (obowiązuje od 9.08.2017r)


FOLDER REKLAMOWY
 


 

leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacjaleczenie płatnedla żołnierzy TLPpobyt hotelowyrehabilitacja ZUSgaleria fotoDom Weterana
- SPA -kryty basenplan zdrojuadres - kontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkifacebook