Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook

 

LECZENIE  PŁATNE

 
 

 

WARUNKI REZERWACJI ORAZ CENNIK
DLA KURACJUSZY KORZYSTAJĄCYCH Z REHABILITACJI LECZNICZEJ

(PEŁNOPŁATNEJ)
 

   I. WARUNKI REZERWACJI

          1. Po ustaleniu pobytu należy całą należną kwotę wpłacić osobiście w Biurze Obsługi Kuracjusza lub przelewem na konto bankowe,
              adres i numer konta wskazane na druku rezerwacji.:

              W tytule rezerwacji należy umieścić następujące dane:

              Imię i nazwisko osoby, na którą jest dokonywana rezerwacja
              Numer rezerwacji
              Rodzaj oraz okres planowanego pobytu w 23 WSzUR.

        2. Zasady opłaty za pobyt:
             a) Całą należną kwotę należy wpłacić na konto szpitala najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.
             b) Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 35 a 15 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to opłata za cały pobyt musi być
                  wpłacona na konto szpitala najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
             c) Jeżeli rezerwacja została dokonana w terminie między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem pobytu, to opłata za cały pobyt musi być
                  wpłacona na konto szpitala najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
            d) Zwolnione z wcześniejszej opłaty są tylko te osoby, które ze względu na wolne miejsca dokonują rezerwacji w terminie krótszym niż
                6 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Osoby te dokonają opłaty bezpośrednio w kasie szpitala.

        3. W przypadku braku wpłaty:
             a) jeżeli wpłata określona w pkt. 2 nie zostanie dokonane, rezerwacja zostanie anulowana.

       4. Wpłata za pobyt podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej:
            a) Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem turnusu - potrącenie 20% kwoty opłaty za pobyt.
            b) Rezygnacja zgłoszona od 14 dnia do dnia rozpoczęcia turnusu  - potrącenie 30% kwoty opłaty za pobyt.
            c) W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn losowych udokumentowanych - śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej 
                 rodziny, skrócenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - cała opłata zostanie zwrócona.

        5. Dysponujemy turnusami:
7-dniowymi,14-dniowymi i 21-dniowymi (ilość dni stanowi sumę dni odpowiadających dobom).
             Pobyt rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu rozpoczęcia turnusu a kończy ostatniego dnia turnusu o godz. 14:00.

        6. Wysokość opłat za pobyt nie ulega zmniejszeniu, jeżeli pacjent spóźni się na turnus lub wyjedzie z własnej woli w trakcie kuracji (za
             wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych śmierć członka rodziny, choroby własnej lub najbliższej rodziny, skrócenia urlopu
             wypoczynkowego przez pracodawcę).

        7. Istnieje możliwość krótszych lub dłuższych terminów pobytu w miarę wolnych miejsc w innych turnusach niż wymienione w pkt.5.

        8. Korzystającym z leczenia pełnopłatnego w 23 WSzUR oferujemy rabat w wysokości:
                 a. 5% ceny począwszy od drugiego pobytu pełnopłatnego,
                 b. 10% ceny począwszy od piątego pobytu pełnopłatnego,
                 c. 15% ceny począwszy od dziesiątego pobytu pełnopłatnego.
                 d. Dla żołnierzy i emerytów wojskowych oferujemy zniżkę w wysokości 10% od naliczonej kwoty.
                 e. Dokumentami uprawniajacymi do zniżek są karty informatyczne lub rachunki za pobyt w 23 WSzUR, a w przypadku żołnierza lub
                     emeryta wojskowego, legitymacja wojskowa lub legitymacja emeryta wojskowego.

        9. Pacjent przyjeżdżający na leczenie przywozi ze sobą aktualną pełną dokumentację medyczną dotyczącą choroby zasadniczej i chorób 
            towarzyszących oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego.

      10. Pacjent po dokonaniu rezerwacji otrzymuje druk rezerwacji z wyszczególnionymi warunkami pobytu i kwotą opłaty za pobyt oraz formularz
            wywiadu dotyczący przeciwwskazań do pobytu Po przyjęciu warunków rezerwacji pacjent zobowiązany jest odesłać podpisany druk
            rezerwacji, wypełniony formularz wywiadu oraz dokonać opłaty.
     11. W przypadku stwierdzenia przez lekarza prowadzącego przeciwwskazań do leczenia pacjent nie zostanie przyjęty. W tej sytuacji zostanie
            zwrócona opłata w pełnej wysokości.

   II. Rehabilitacja lecznicza.

        1. W ramach leczenia pełnopłatnego kuracjusz otrzymuje:
            a) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,( możliwość uwzględnienia diety - lekkostrawna, cukrzycowa)
            b) całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
            c) w zależności od rodzaju turnusu dwa, trzy lub cztery zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w dni powszednie: ich rodzaj określa lekarz na
                podstawie przeprowadzonego badania,
           d) istnieje możliwość korzystania z większej ilości zabiegów za dodatkową odpłatnością - o ile nie wystąpią przeciwwskazania lekarskie.
           e) wstęp do kompleksu basenowego bez limitu czasu.

       2. Koszty pobytu uzależnione są od rodzaju pokoju, w którym kuracjusz jest zakwaterowany i wynoszą łącznie z wyżywieniem, zabiegami
            leczniczymi, opieką medyczną:


CENNIK z dwoma zabiegami dziennie

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)
od 1 maja do 30 września

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)
od 1 października do 30 kwietnia

1

Pokój jednoosobowy

200 - za osobę
(plus opłata za TV)
185 - za osobę
(plus opłata za TV)
2

Pokój dwuosobowy

180 - za osobę
(plus opłata za TV)
160 - za osobę
(plus opłata za TV)
3

Pokój wieloosobowy

150 - za osobę
(plus opłata za TV)
135 - za osobę
(plus opłata za TV)

CENNIK z trzema zabiegami dziennie

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)
od 1 maja do 30 września

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)
od 1 października do 30 kwietnia

1

Pokój jednoosobowy

220 - za osobę
(plus opłata za TV)
200 - za osobę
(plus opłata za TV)
2

Pokój dwuosobowy

195 - za osobę
(plus opłata za TV)
180 - za osobę
(plus opłata za TV)
3

Pokój wieloosobowy

170 - za osobę
(plus opłata za TV)
155- za osobę
(plus opłata za TV)

CENNIK z czterema zabiegami dziennie

Lp.

RODZAJ POKOJU

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)
od 1 maja do 30 września

CENA ZA DOBĘ / zł (brutto)
od 1 października do 30 kwietnia

1

Pokój jednoosobowy

235 - za osobę
(plus opłata za TV)
220 - za osobę
(plusopłata za TV)
2

Pokój dwuosobowy

210 - za osobę
(plus opłata za TV)
195 - za osobę
(plus opłata za TV)
3

Pokój wieloosobowy

190 - za osobę
(plus 4 opłata za TV)
175 - za osobę
(plus opłata za TV)


W przypadku braku pokoi 1 osobowych opłata za pokój 2 osobowy lub 3 osobowy (dla 1 osoby) wg cennika jak za pokój 1 osobowy.

 Szpital dysponuje terminalem płatniczym do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych.
  
 
           Uwaga! 23 WSzUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen za  świadczone usługi.


Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 28.11.2019r na terenie uzdrowiska obowiązuje opłata uzdrowiskowa
za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 4,00 zł od osoby dorosłej; 2,00 zł od dzieci do lat 12. (uchwała - druk)
 
 


 

 
 
 

Biuro Obsługi Kuracjusza pracuje: 
 

 w dni powszednie od godz. 7,00 do godz. 16,00

Informacje telefoniczne - udzielane są:
 
w dni powszednie w godzinach 8,00 - 14,00
 
- Informacje dotyczące leczenia pełnopłatnego - centrala Tel. 74 81 17 219 lub bezpośrednio 501 948 131,  501 957 694

Uwaga! W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego, pytania prosimy kierować za pośrednictwem e-mail.
Na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie

 
bok@23wszur.pl

 
 
Uwaga! W dniu rozpoczęcia turnusów - ze względu na konieczność przyjęcia dużej ilości kuracjuszy, kontakt telefoniczny z BOK może być utrudniony.
ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY
 
   Fax: 74 81 17 242
 
 
INNE USŁUGI
Lp CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH

Cena

1 Miejsce do parkowania (każda doba postoju).

6,00 zł

2 1. Dla osób posiadających ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (wydzielone miejsca).  
2. Dla weteranów poszkodowanych, żołnierzy przebywających na turnusach leczniczo - profilaktycznych, do ilości posiadanych wolnych miejsc.
bezpłatnie
Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. (regulamin parkingu)   W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.
Lp

CENNIK USŁUG KSERO I FAX

Cena
1

Format A-4

0,40 zł/str.
2

Fax:

2,00 zł.

Lp OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU WYPOCZYNKOWEGO Cena
1

Wypożyczenie leżaka (za turnus)

10,00
Powyższe ceny uwzględniają podatek VAT - ceny brutto
 

CENNIK
USŁUG MEDYCZNYCH I ZABIEGÓW
świadczonych przez 23 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Lądku Zdroju
 

BALNEOTERAPIA

Cena zł.

Kąpiel R/S 25,00
Kąpiel wirowa w tanku 21,00
Masaż wirowy KKD                 16,00
Masaż wirowy KKG    16,00
Kąpiel borowinowo-siarczkowa 30,00
Sucha Kąpiel kwasowęglowa (CO2) 25,00
Hydromasaż w wodzie radonowo - siarczkowej - źródło Jerzy 30,00
Kąpiel perełkowa 30,00
Kąpiel 4 - komorowa 16,00

FIZYKOTERAPIA

Cena zł.

Sollux              10,00
Laser   15,00
Ultradźwięki 15,00
Galwanizacja 13,00
Diadynamik 13,00
Elektrostymulacja 15,00
Interdyn 13,00
Lampa dermalight 15,00
Magnetronik 15,00
Terapuls 13,00
Prądy tens (pulsatronik) 13,00
Głęboka oscylacja 30,00
Laser wysokoenergetyczny 30,00

FALA UDERZENIOWA

Cena zł.
Seria 3 zabiegów - (na zabieg wymagane jest skierowanie od lekarza) 135,00
Pojedynczy zabieg 50,00

GIMNASTYKA

Cena zł.

Gimnastyka w basenie rehabilitacyjnym 15,00
Gimnastyka indywidualna (25 min) 16,00
Gimnastyka ogólna (25 min) 10,00
Atlas (30 min) 11,00
Gimnastyka na przyrządach  (30 minut)   11,00
Wyciąg grawitacyjny  16,00

MASAŻE

Cena zł.

Masaż limfatyczny BOA 17,00
Masaż suchy kręgosłupa  lub kończyn (15 minut)           35,00
AV (Aqvawibron) 25,00
Łóżko wodne (10 minut)  15,00

INNE

Cena zł.

Krioterapia miejscowa 14,00
Okłady ciepłe – żelowe 11,00
Fango     13,00
Inhalacje solankowe 11,00
Bioptron 10,00
Kriokomora 30,00
Kriokomora (pierwszy zabieg wraz z konsultacją lekarską (30zł + 10zł)  40,00
Kriokomora - seria 10 zabiegów 250,00

KOMORA HIPERBARYCZNA

Cena zł.

Zabieg 45 minut 150,00
Zabieg 75 minut 260,00
PROMOCJA - Przy zakupie 4 zabiegów - piaty zabieg otrzymujesz gratis oszczędzasz 150 zł lub 260 zł
 

KONSULTACJE LEKARSKIE

Cena zł.

Konsultacje lekarskie dla pacjentów z zewnątrz i gości hotelowych 10,00

 

 
Podstawa: Zarządzenie Dyrektora 23 WSzUR z dnia 31.12.2019r

 
 
 

 

POLECAMY RÓWNIEŻ

 
 
KOMPLEKSOWA ODNOWA BIOLOGICZNA
 


zobacz pełną ofertę
 
 
 
 
 
 
 
 

 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook